قالب جوملا فارسی JXTC M-Label Demo

قالب جوملا

 

قالب فارسی جوملا JXTC M-Label Demo

 

مناسب برای :سایت شرکتی, سایت اصلی ,سایت عمومی ,سایت تجاری و .
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 4 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 20000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+
Compatible,mozila

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی JB Inspire

قالب فارسی جوملا

 

قالب فارسی جوملا JB Inspire

 

مناسب برای :سایت خبری ,سایت گالری ,سایت نمونه کار و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل رنگ و فونت دلخواه
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 40000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی YJ Photolicious

جوملا2.5

 

قالب فارسی جوملا YJ Photolicious

 

مناسب برای :سایت شرکتی , سایت وکالت ,سایت مشاوره,تجاری و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 3 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
 چیدمان قالب : بی نظیر و زیبا
قیمت : 20000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی TX Simplex

جوملا

 

قالب فارسی جوملا TX Simplex

 

مناسب برای :سایت شرکتی و اداری
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 5 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 30000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+
Compatible,mozila

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی Leo Golf

قالب راست چین

 

قالب فارسی جوملا Leo Golf

 

مناسب برای :سایت گردشگری,سایت مسافرتی,سایت تفریحی و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل تنظیم رنگ
سازگار با :جوملا 2.5
قالب جوملا:جوملا مسافرتی،جوملا تفریحی و ...
قیمت : 50000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی HOT Tennis

 

قالب فارسی جوملا HOT Tennis

 

مناسب برای :سایت ورزشی ، فروشگاهی و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل تنظیمات رنگ دلخواه و فونت
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 18000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

 

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی S5 Prestige Academy

قالب جوملا rtl

 

قالب فارسی جوملا S5 Prestige Academy

 

مناسب برای :سایت تبلیغاتی , سایت تجاری ,سایت مد و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل تنظیمات رنگ دلخواه و فونت
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 15000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و...

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی IT Corporate 2

قالب جوملا

 

قالب فارسی جوملا  IT Corporate 2

 

مناسب برای :سایت شرکتی , سایت گالری ,سایت تصاویر,سایت دانلود و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 8 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5 و جوملا 3.0
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 10000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

 

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی TX Finnix

قالب جوملا

 

قالب فارسی جوملا TX Finnix

 

مناسب برای :سایت شرکتی, آموزشی و اداری
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 5 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 30000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+
Compatible,mozila
قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی JA Rave

جوملا

قالب فارسی جوملا JA Rave

مناسب برای :سایت شرکتی , سایت بازرگانی ,سایت اداری و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی:رنگبندی های بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :JA Split menu, JA Css menu, JA Dropline menu, JA Mega
قیمت : 24000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

قالب جوملا فارسی TZ Nicanian II

جوملا

 

قالب فارسی جوملا TZ Nicanian II

 

مناسب برای :سایت خبری , سایت شرکتی ,سایت عکس و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل تنظیمات رنگ دلخواه و فونت
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 50000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

 

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی JA  Social

جوملا ار تی ال

 

قالب فارسی جوملا JA Social

 

مناسب برای :سایت شرکتی , سایت فروشگاهی ,سایت تفریحی و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی:رنگبندی های بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :JA Split menu, JA Css menu, JA Dropline menu, JA Mega
قیمت : 24000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila
قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی JA Anion

قالب جوملایی

 

قالب فارسی جوملا JA Anion

 

مناسب برای :سایت شرکتی , سایت فیلم, سایت اداری و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی:رنگبندی های بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :JA Split menu, JA Css menu, JA Dropline menu, JA Mega
قیمت : 24000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila
قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی JA Bistro

جوملا

 

قالب فارسی جوملا JA Bistro

 

مناسب برای :سایت شرکتی , سایت بازرگانی ,فروشگاهی و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی:رنگبندی های بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :JA Split menu, JA Css menu, JA Dropline menu, JA Mega
قیمت : 24000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila
 قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی JA Business

قالب حرفه ای جوملا

 

قالب فارسی جوملا JA Business

 

مناسب برای :سایت انیمیشن, سایت کودکان ,سایت سرگرمی و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: رنگ بندی های بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :JA Split menu, JA Css menu, JA Dropline menu, JA Mega
قیمت : 24000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila
 قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی TX Crisp

قالب فارسی جوملا TX Crisp

مناسب برای :سایت شرکتی و اداری

راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی

 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی

رنگ بندی: 5 رنگ بسیار زیبا

سازگار با :جوملا 2.5

مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu

قیمت : 30000 تومان

پشتیبانی  و نصب: رایگان

ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان

سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+

Compatible,mozila