قالب جوملا فارسی و راست چین سایت را در یو دومین بیابید www.youdomain.ir

قالب جوملا فارسی JXTC M-Label Demo دسته: جوملا ایکس تی سی

قالب جوملا

  قالب فارسی جوملا JXTC M-Label Demo
  مناسب برای :سایت شرکتی, سایت اصلی ,سایت عمومی ,سایت تجاری و .
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 4 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 20000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+
Compatible,mozila قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 
قالب جوملا فارسی JB Inspire دسته: جوملا بامبو

قالب فارسی جوملا

  قالب فارسی جوملا JB Inspire
  مناسب برای :سایت خبری ,سایت گالری ,سایت نمونه کار و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل رنگ و فونت دلخواه
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 40000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 
قالب جوملا فارسی YJ Photolicious دسته: یو جوملا

جوملا2.5

  قالب فارسی جوملا YJ Photolicious
  مناسب برای :سایت شرکتی , سایت وکالت ,سایت مشاوره,تجاری و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 3 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
 چیدمان قالب : بی نظیر و زیبا
قیمت : 20000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 
قالب جوملا فارسی TX Simplex دسته: تم ایکس پرت

جوملا

  قالب فارسی جوملا TX Simplex
  مناسب برای :سایت شرکتی و اداری
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 5 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 30000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+
Compatible,mozila قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی Leo Golf دسته: لئو تم

قالب راست چین

  قالب فارسی جوملا Leo Golf
  مناسب برای :سایت گردشگری,سایت مسافرتی,سایت تفریحی و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل تنظیم رنگ
سازگار با :جوملا 2.5
قالب جوملا:جوملا مسافرتی،جوملا تفریحی و ...
قیمت : 50000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی HOT Tennis دسته: هات جوملا

  قالب فارسی جوملا HOT Tennis
  مناسب برای :سایت ورزشی ، فروشگاهی و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل تنظیمات رنگ دلخواه و فونت
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 18000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

 

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی S5 Prestige Academy دسته: شیپ فایو

قالب جوملا rtl

  قالب فارسی جوملا S5 Prestige Academy
  مناسب برای :سایت تبلیغاتی , سایت تجاری ,سایت مد و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: پنل تنظیمات رنگ دلخواه و فونت
سازگار با :جوملا 2.5
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 15000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و...

 

 

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی IT Corporate 2 دسته: آیس تم

قالب جوملا

  قالب فارسی جوملا  IT Corporate 2
  مناسب برای :سایت شرکتی , سایت گالری ,سایت تصاویر,سایت دانلود و ..
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 8 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5 و جوملا 3.0
مدل منو :DropDown Menu & Splitmenu
قیمت : 10000 تومان
پشتیبانی  و نصب: رایگان
ویرایش : تصاویر و مطلب بسیار آسان
سازگاری با مرور گر های :FF, Safari, Chrome, Opera, IE8+ Compatible,mozila

 

قالب جوملا:جوملا شرکتی,جوملا سازمانی و....

 

 

 

 

قالب جوملا فارسی TX Finnix دسته: تم ایکس پرتقالب جوملا   قالب فارسی جوملا TX Finnix
  مناسب برای :سایت شرکتی, آموزشی و اداری
راست چین : مناسب برای زبان های فارسی و عربی
 بسته نصب سریع و آسان جوملا فارسی
رنگ بندی: 5 رنگ بسیار زیبا
سازگار با :جوملا 2.5
/ 0 نظر / 20 بازدید